Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Daikin garanciális feltételek

 

A jótállási jegy csak a Magyarországon forgalomba hozott berendezésekre és fogyasztónak minősülő vásárlók esetén használható

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által vásárolt készülékre a  151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározott kötelező jótállás vonatkozik, melyet társaságunk a ……………………………………………….

……………………………………………………………………….………………………………………………………………………. biztosít. A termék gyártójának neve és címe: Daikin Hungary Kft., 1117 Budapest Fehérvári út 84/a.

 

Ennek megfelelően:

 • A jótállási idő a termék átadásától, vagy ha az üzembe helyezést társaságunk, vagy társaságunk megbízottja végzi, akkor az üzembe helyezésétől számított egy év. A karbantartási naplóban feltüntetett kötelező karbantartások elvégzése esetén 36 hónap.
 • Ha a készülék az üzembe helyezéstől számított 3 munkanapon belül meghibásodik és a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza, akkor azt, amennyiben a vásárló igényli, azonos típusú új készülékre kell kicserélni.

 

Hibás termék esetén a jótállás időtartama alatt a vásárló választása szerint:

 • Díjmentes kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha annak teljesítése lehetetlen, vagy ha az Társaságunknak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne. Ha a vásárló kijavítást kér, akkor Társaságunk törekszik arra, hogy azt a bejelentéstől számított 15 napon belül elvégezze úgy, hogy a készülék használhatósága és értéke a hibátlan termékhez képest nem csökken. A kijavított készüléknél a jótállási időtartam meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a vásárló a készüléket rendeltetésszerűen nem használhatta.
 • A készülék vagy 10.000 Ft eladási ár feletti alkatrészeinek kicserélése esetén a jótállási idő a kicserélt készülékre vagy alkatrészekre vonatkozóan a kicserélés időpontjától számított további 1 év. Ezt a körülményt a szerviz a jótállási jegyen köteles feltüntetni.
 • Ha Társaságunk a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, vagy a kijavítást, kicserélést a vásárló érdekeire is tekintettel megfelelő határidőn belül nem tudja elvégezni, vagy a vásárló kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő joga megszűnt, a vásárló arányos árleszállítást kérhet, vagy a hibát Társaságunk költségére mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A jótállás a vásárló jogszabályból eredő jogait nem érinti.

 

Mivel a vásárló a jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért felhívjuk szíves figyelmét az alábbiakra:

 • A jótállás jótállási jeggyel és számlával együtt érvényes.
 • Követelje meg a jótállási jegy pontos kitöltését.
 • A jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés vagy átírás valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után,
 • Amennyiben a vásárlás időpontja nem állapítható meg, vagy a készülék és a jótállási jegy nem azonosítható, úgy a jótállási kötelezettség nem érvényesíthető,
 • Kezelési útmutatótól eltérő használat miatt (ha a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vagy egyéb a vásárlás után keletkezett okból következett be) bekövetkezett hibáért jótállást nem vállalunk. Az ilyen okból meghibásodott készülék javítási költsége a jótállás időtartamán belül is a vásárlót terheli.

 

Elveszett jótállási jegyet csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék) esetén pótoljuk.

 

Fontos tudnivalók:

 

A vásárlók főbb jogait, valamint a gyártó és kereskedelmi cégek főbb kötelezettségeit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet tartalmazza.

A vásárló a jótálláson alapuló igényével kapcsolatos nyilatkozatait és panaszait társaságunkhoz intézheti.

Ha a panasz ily módon nem rendeződne a vásárló a gyártóhoz fordulhat.

Ha a hiba jellege (pl. termék javíthatósága, a javítás módja, az értékcsökkenés mértéke, stb.) tekintetében vita merül fel, a jótállásra kötelezett a jogszabályban erre feljogosított minőségvizsgáló szerv (KERMI) szakvéleményét köteles beszerezni. Ha a kötelezett ezek kötelezettségét nem teljesíti, a vásárló maga is fordulhat a minőségvizsgáló szervhez. Fogyasztói jogvita esetén a vásárló a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

 

Figyelem!

Az Altherma típusú berendezések szakszerviz általi beüzemelést igényelnek. A beüzemelésre jogosult vállalkozások listáját a www.daikin.hu oldalon, a partnerkereső menüpontban találja. A szakszerűtlen beüzemelés a jótállás elvesztéséhez vezethet.

 

Üzembe helyezési igazolás

 

Igazolom, hogy a készüléket üzembe helyeztem, és az üzemeltetőt a szakszerű üzemeltetésre kioktattam.

 

 

…………………………………………………………………….

Üzembe helyező neve, aláírása

 

 

…………………………………………………………………….

Üzemeltető neve, aláírása

 

Üzembe helyezés időpontja: …………………………………

 

Karbantartási napló

 

A 36 hónapos jótállási időszak feltétele, hogy a jótállási határidő lejárata előtt évente legalább kettő alkalommal az üzembe helyezővel kötött megállapodás alapján a karbantartási munkálatokat elvégzik.

 

 

Időpont

Szerelő

Elvégzett munka

 

 

Cég

Név,Aláírás

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

Tartalomhoz tartozó címkék: #garancia